Hiển thị các bài đăng có nhãn giai đoạn đòng trổ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giai đoạn đòng trổ. Hiển thị tất cả bài đăng

kỹ thuật chăm sóc lúa giai đoạn trổ bông

Được đăng bởi Tuấn Trần Minh on Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014


 • Chăm sóc lúa đông xuân giai đoạn trổ bông - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=e5-s2iAfAbU

  Feb 23, 2012 - Uploaded by Kiet Vu
  http://www.2lua.vn/articles/lua-nuoc :: Kỹ thuật trồng lúa nước,chăm sóc lúa, bón phân cho cây lúa, phòng trị bệnh ...
 • Phòng bệnh cho lúa giai đoạn trổ - chín - Bảo vệ cây trồng

  baovecaytrong.com/kythuatcaytrongchitiet.php?...cây...

  Translate this page
  Sau đây là một số nhận biết về bệnh lem lép hạt và cách phòng ngừa. ... từ khi cây lúa trổ bông trở đi, thời kỳ dễ nhiễm bệnh nhất là giai đoạn trổ - ngậm sữa.
 • More aboutkỹ thuật chăm sóc lúa giai đoạn trổ bông

  kỹ thuật chăm sóc lúa giai đoạn đòng trổ

  Được đăng bởi Tuấn Trần Minh on Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014


 • Lúa trổ đồng loạt, an toàn với Plastimula 1SL và Chubeca ...

  tanthanhco.com.vn/Lua-tro-dong-loat-an-toan-voi-Pla...

  Translate this page
  Cây lúa ôm đòng được nói một cách ví von như người phụ nữ mang bầu, ở giai đoạnnày cây lúa cần được chăm sóc tốt để cây khoẻ cho đòng to, khi trổ sẽ  ...
 • Kinh nghiệm bón phân đón đòng và chăm sóc Lúa khỏe cho ...

  tanthanhco.com.vn/Kinh-nghiem-bon-phan-don-dong...

  Translate this page
  Giai đoạn làm đòng của cây lúa là giai đoạn cực trọng ảnh hưởng trực tiếp ... đểchăm sóc cây lúa khoẻ, cho đòng to, bông bự, giai đoạn tiếp theo lúa trổ an ... ý đến việc bón phân đón đòngchăm sóc lúa theo những hướng kỹ thuật mới kết  ...
 • More aboutkỹ thuật chăm sóc lúa giai đoạn đòng trổ